[ o pracowni | galeria I | galeria II | kontrahenci | kontakt ]  
 

O PRACOWNI


Pracownia istnieje od 1978 roku i wykonuje rze¼by, p³askorze¼by i formy przestrzenne w róænych materia³ach (g³ównie mosi±dz, br±z, drewno i inne)01-904 Warszawa, ul. Bajana 5 tel.: +48 22 864-93-11, 0-601 269 599